Budem dodržiavať zásady taekwonda.
Budem rešpektovať inštruktora a sonbe.
Nikdy taekwondo nezneužijem.
Budem zástancom slobody a spravodlivosti.
Budem vytvárať mierovejší svet.