Opäť začína sezóna a s ňou spojený nábor nových členov. Už v júli sme boli oslovení agentúrou, či by sme mali záujem prezentovať naše bojové umenie. Samozrejme že z našej strany záujem bol a tak 11.9.2016 sme sa zúčastnili v obchodnom dome Max v Nitre prezentáciami jednotlivých krúžkov fungujúcimi v Nitre. Zaujímavosťou bolo to, že niektoré krúžky mali k dispozícii stánok, kde sa ešte pred vystúpeniami  mohol každý viac prezentovať. My sme nenechali nič na náhodu a poriadne sme sa pripravili. Každý náš návštevník dostal zaujímavé prezenty s motívmi nášho klubu.
Ako vždy príprava bola náročná, nakoľko sme potrebovali škridle, ytong, tehly, dosky a tatami. Vďaka pomoci Mateja Vlčeja, Laciho a ďalších sme to zvládli. Čo sa týkalo vystúpenia, tak sme boli zaradení až ako poslední, kvôli stavebnému materiálu J. Každé krúžky mali cca 15-20 minút na prezentáciu. Veľká škoda, že my sme toľko času už nemali a museli sme veľa vecí vynechať. Aj tak sme mali obrovský úspech, čo sa začína odzrkadľovať aj na počte nových členov. Na záver chceme poďakovať všetkým zúčastneným, ktorí sa podieľali na príprave a samotnej ukážke. Veľká vďaka patrí aj trénerom Michalovi Vavrovi, Lenke Révaiovéj z Nových Zámkov a taktiež trénerovi Jurajovi Ďuračkovi zo Serede, ktorí nám pomohli pri prezentácii nášho krásneho bojového umenia.

mt_gallery