Dňa 11.6.2022 reprezentovalo 10 cvičencov náš klub na súťaži Turnaj pod Hradom v Turni nad Bodvou. Zúčastnilo sa jej 7 klubov zo Slovenska, ale aj z Maďarska a vyše 50 súťažiacich, ktorí súťažili v kategóriách tul, matsogi a wiryok.

Naši najmenší vôbec 1. krát nastúpili do ringu a taktiež juniori tu 1. krát súťažili v silovom prerážaní. Bol to veľmi úspešný deň pre nás a každý si domov odniesol minimálne 1 medailu. Spolu sme získali 6 zlatých, 6 strieborných a 2 bronzové medaily.
Všetkým zo srdca gratulujeme a tešíme sa na ďalšie súťaže, ktoré nás čakajú v novom školskom roku.

Turnaj pod Hradom 02

Turnaj pod Hradom 03

Turnaj pod Hradom 04

Turnaj pod Hradom 05

Turnaj pod Hradom 06

Turnaj pod Hradom 07

Turnaj pod Hradom 08

Turnaj pod Hradom 09

Turnaj pod Hradom 10

Turnaj pod Hradom 11

Turnaj pod Hradom 12

Turnaj pod Hradom 13

Turnaj pod Hradom 14

Turnaj pod Hradom 15

Turnaj pod Hradom 16

Turnaj pod Hradom 17