Ku koncu roka sa konali regionálne technické skúšky na technické stupne KUP (farebné pásy). Zúčastnených študentov na vykonanie skúšky bolo približne 60. Naši zverenci sa taktiež zúčastnili týchto skúšok a všetci uspeli a tomuto úspechu im samozrejme gratulujeme.

Výsledky skúšok:

Adam Straňák 8.kup

Vivien Piesecká 8.kup

Lucia Ballayová 8.kup

Dominika Holicová 4.kup

Samuel Nunhart 7.kup

Matúš Straňák 8.kup

René Litavský 7.kup

Róbert Zima 9.kup

Marek Ivanič 9.kup

Fabrizio Szetei 9.kup

Eduard Piovarči 7.kup

Šimon Maťo 7.kup

Kristián Billa 8.kup

Boris Biháry 8.kup

Vladimír Olianka 7.kup