V sobotu 23.3.2023 sa konal ďalší regionálny technický seminár Taekwondo, tentokrát bol venovaný držiteľom technických stupňov 1.kup až VI.Dan. Zúčastnili sa ho taekwondisti z viacerých klubov Slovenska – Banská Bystrica, Nitra, Nové Zámky, Šaľa.
Hlavnou náplňou seminára bolo zdokonalovanie sa v rôznych pokročilejších kopoch, riadených bojoch – sambo matsogi, ibo matsogi, ilbo matsogi a v technických zostavách.
Záver regionálneho semináru sa niesol v cvičení vyšších technických zostáv – prešli a skorigovali sme si techniky v zostavách od Sam-il-u až po Moon Moo tul (zostavy na IV. a V. Dan).
Seminar bol pre taekwondistov obohacujúci, nakoľko sme si ujednotili metodiku nácviku riadených bojov a pevne veríme, že prijaté informácie zo seminára budú následne implementované aj do bežných klubových tréningov.