Ako je už tradíciou tak nitrianskemu klubu opäť podaril zorganizovať  skvelý seminár, ktorý viedli dvaja medzinárodní inštruktori  Marinko Stojaković  V. dan zo Srbska a Ismet ičanović VI.dan zo Slovinska.  To čo sme očakávali sa aj naplnilo. Na seminári inštruktori prebrali mnoho vecí, ktoré sú dôležité v Taekwon-do.  V prvej časti sa preberalo systém matsogi, tuto sa snažili inštruktori poukázať na dôležitosť správnej techniky nohou, aby sa zamedzilo zbytočným zraneniam.

Ďalšej časti sa začali preberať jednotlivé technické zostavy Tul. Inštruktori chválili našich študentov, že majú veľmi dobrú techniku v zostavách. Avšak malé detaily chybičiek sa našli. V nedeľu po Nitra cupe sa prebrali základné kopy a sebaobrana (hosinsool)  a následne sa študenti pripravovali na technické skúšky. Technických skúšok sa zúčastnili 4 kandidáti, ktorí aj úspešne zložili skúšku.  Peter Tóth na III.dan, Martin Surový III.dan, Matej Vančo I.dan, Juraj Ďuračka I.dan. Všetkým úspešným kandidátom gratulujeme. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí nám pomohli s organizovaním tohto semináru.

mt_gallery