Začal sa nový kalendárny rok a náš klub sa cez víkend, 21.-22.2., zúčastnil semináru sebaobrany, ktorý sa konal v Lužiankach, neďaleko Nitry, pod vedením majstra Nenada Vrekića, ktorý nás s radosťou prišiel učiť až zo Srbska. Majster Vrekić je držiteľ 8. Danu v Taekwon-do a 5. Danu v Hapkido.

Seminár začal v sobotu ráno o 8:00 registráciou a do hodiny sa malá telocvičňa naplnila vyše 50 cvičencami. S menším priestorom sme sa ale popasovali a počas trénovania nebol žiadnou prekážkou. Hneď na začiatku, po krátkej rozcvičke, sme sa rozdelili do dvojíc, našli sme si svoje miesto a takto sme trénovali počas celého semináru. Počas prvej doobednej časti sme prechádzali úplné základy, lebo predsa tie sú najdôležitejšie. Každú techniku najskôr majster niekoľkokrát názorne predviedol a potom nás kontroloval, ako si to počas vyhradeného času precvičujeme. Dbal na to, aby sme dané techniky robili správne a prípadne nás opravil. Po základných úhyboch a pákach proti úchopom nasledovala obedná prestávka, kedy sme energiu doplnili pizzou. Poobedňajšiu časť soboty sme začali učením sa ako správne padať a kotúľmi, ktoré po toľkom jedle neboli práve najjednoduhšie. Základné techniky, ktoré sme sa naučili ráno a pády sa skombinovali do už mierne komplikovanejších techník, ale takých aby ich zvládol každý. Svojho partnera sme pri tom niekoľkokrát zložili k zemi, ale šetrne, aby sa mu nič nestalo. Večer sme sa celí ubolení s vyťahanými rukami zobrali domov si oddýchnuť a pripraviť sa na 2. deň semináru. Ten začala v nedeľu o 9ej a nadviazali sme na to, čo sme robili v sobotu. Prešli sme si ďalšie obranné techniky využiteľné pri rôznych situáciách. Ku koncu sme vzali do rúk nože, gumené, umelé, drevené, aké si kto priniesol. Majster nám ukázal a prečvičili sme si rôzne obrany proti rôznym spôsobom útoku nožom.

Sebaobrana 2Seminár bol pre nás veľkým prínosom, zlepšili sme sa v oblasti sebaobrany ako takej,  zdokonalili sme sa aj v rámci Taekwon-Do v oblasti Hosinsool či Tando matsogi. Techniky to neboli náročné, no za to určite účinné. Náš cvičenec Marian Holica počas semináru získal v Hapkido 1. Kup a náš tréner Ivan Kiko 1.Dan. Gratulujeme im a tešíme sa, kedy sa s majstrom Vrekićom stretneme znovu a naučí nás ešte viac.

Sebaobrana 3

Sebaobrana 4

Sebaobrana 5

Sebaobrana 6