Seminár bol určený pre trénerov a ich asistentov kde sa preberalo zjednotenie správnych technik kopov, takisto sa prešli vybrané základné techniky a systém ich použitia a nakoniec technické zostavy.

Seminar pre trenerov a asistentov v Nitre 2

Seminar pre trenerov a asistentov v Nitre 3

Seminar pre trenerov a asistentov v Nitre 4

Seminar pre trenerov a asistentov v Nitre 5

Seminar pre trenerov a asistentov v Nitre 6

Seminar pre trenerov a asistentov v Nitre 7

Seminar pre trenerov a asistentov v Nitre 8

Seminar pre trenerov a asistentov v Nitre 9