Zúčastnili sme sa regionálneho semináru v Seredi pre  8-6 kup a 5-1kup. Mali sme možnosť si zlepšiť naše zručnosti precvičovaním rôznych techník a cvičení, ktoré nám pomôžu v našich ďalších tréningoch a súťažiach. Celkový zážitok bol obohacujúci a motivujúci pre naše ďalšie úsilie v Taekwon-Do.

Regionálny seminar v Seredi

Regionálny seminar v Seredi

Regionálny seminar v Seredi