Dňa 19.6. 2023 sa konali technické skúšky na ktoré boli vybraní dvanásti cvičenci z nášho nitrianskeho klubu.  Technickým skúška samozrejme predchádzala svedomitá príprava pod vedením nášho trénera Ivana Kika, vďaka ktorému sa všetkým cvičencom tieto skúšky podarilo úspešne zvládnuť. Ako býva zvykom, páskovanie odštartovali cvičenci s najnižším technickým stupňom. Ako prví skúšky zvládli a dosiahli nasledovné technické stupne títo cvičenci :  Markus Starovič – 9. KUP , Tomáš Ševčík – 9. KUP a Aneta Kozíková ktorá robili skúšky o dva technické stupne a nakoniec dosiahla 8.KUP.

Páskovanie pokračovalo a ako ďalší boli na rade držitelia 9. KUPU korí nakoniec získali 8.KUP, a boli to cvičenci: Dávid Peter Urban a  Dávid Tomiš. Čisto dámska zostava bola ako tretia v poradí a tieto dievčatá dosiahli nasledovné technické stupne: Dorota Zeleňáková – 7. KUP, Lucia Ballayová – 7. KUP, a o dva technické stupne sa posunuli Denisa Piesecká – 6.KUP a Paula Lavricová – 6.KUP. Nikola Hajašová a Denis Kiko sa pripojili k dievčatám a taktiež dosiahli 6.KUP. Technické skúšky svojim výkonom ukončil Matúš Hajaš, ktorý dosiahol 4.KUP. Všetci cvičenci boli po ukončení páskovania plný radosti, že pred letom a pred každoročným letným sústredením sa im podarilo posunúť sa vo svojej Taekwon-do ceste ďalej. Všetkým veľmi gratulujeme a veríme, že na sebe budú pilne pracovať aj naďalej.