Dňa 29.-30.9. 2022 sme sa zúčastnili pod hlavičkou Slovakia team na medzinárodnej súťaži MORAVIA OPEN 2022. Zúčastnilo vyše 350 súťažiacich zo Slovinska, Maďarska, Ukrajiny, Poľska a domáceho Česka. Tak ako každý rok, boli kategórie slušne obsadené a naši zverenci si tak mohli pekne zasúťažiť. Bohužiaľ nakoľko nám momentálne prerábajú priestor telocvične, máme obmedzené možnosti trénovania. To sa odzrkadlilo aj na našej účasti.

Avšak aj napriek tomu nás reprezentoval náš najmladši cvičenec Denis, ktorý ma len 5 rokov. Denis si priviezol 2 zlaté medajle a 1 broznovú. Na naše prekvapenie sa Denis stal najúspešnejším mini žiakom Moravia Open. Za tento skvelý výkon mu gratulujeme a veríme, že to motivuje a ostatných cvičencov nášho klubu.

Moravia Open 01

Moravia Open 02

Moravia Open 04

Moravia Open 05

Moravia Open 06

Moravia Open 07

Moravia Open 08

Moravia Open 09

Moravia Open 10

Moravia Open 11

Moravia Open 12

Moravia Open 13

Moravia Open 14