Koniec roka sme zavŕšili najdôležitejšou súťažou u nás, majstrovstvami Slovenska. 27. novembra sa v mestskej športovej hale v Nitre zišli súťažiaci zo všetkých klubov na Slovensku, aby si zmerali sily v súťažných disciplínach: technické zostavy (tul), športový boj(matsogi), špeciálne techniky, silové prerážanie.

O 7:00 hod. začala registrácia, neskôr porada koučov a rozhodcov a o 9-tej hodine sa začalo súťažiť na všetkých troch ringoch. Za náš klub nastúpilo do ringov 10 súťažiacich. Medzi nimi boli všetky vekové kategórie a rozmanité boli aj farby ich opaskov: malé deti, juniori aj seniori od žltých až po čierne opasky.
Kvôli súťažiacim rozhodcom sa na dvoch ringoch pustili hneď ich kategórie zostáv a neskôr aj matsogi. Zatiaľ čo sa na ringoch A a B bojovalo, na ringu C prebiehali ostatné kategórie zostáv. Po ich skončení sa na ringu C začali špeciálne techniky. Súťažiaci sa snažili vyskočiť čo najvyššie a niektorým chýbal len centimeter od získania medaily. Po špeciálnych technikách nasledovalo silové prerážanie. Súťažiaci využili všetku silu a dosky sa rad radom lámali. Medzitým nastali menšie komplikácie so strojom, ale nebolo to nič, čo by sme nevedeli opraviť a prerážanie mohlo pokračovať. Pri konci súťaže sa konala disciplína pointfighting pre najnižšie, biele, opasky.
Koniec súťaže priniesol odovzdanie medailí a pohárov za najúspešnejších jednotlivcov. Ako posledné sa odovzdávali najväčšie poháre pre najúspešnejšie kluby. Po minuloročnom 2. mieste sme sa tento rok neumiestnili na najvyšších priečkach, aj napriek tomu, že traja naši súťažiaci získali ocenenia za najúspešnejších jednotlivcov.

Súťaž prebiehala hladko a bez zbytočných komplikácií, k čomu dopomohla výborná organizácia a pravdaže aj spravodliví rozhodcovia. Organizácia na vysokej úrovni priniesla okrem hladkého priebehu súťaže aj skorý koniec na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov.
Všetkým gratulujeme, organizátorom ďakujeme a veríme, že ďalší rok bude pre nás ešte úspešnejší.

Výsledky:

Tomáš Hlaváč: 3. miesto matsogi
Róbert Zima: 3. miesto tul, 1. miesto matsogi
Matej Štefkovič: 1. miesto tul
Samuel Varga: 3. miesto tul, 3. miesto matsogi
Eduard Piovarči: 3. miesto tul, 3. miesto matsogi

Vivien Ballayová: 1. miesto tul, 1. miesto matsogi, 1. miesto špeciálne techniky, najúspešnejšia juniorka

Dominika Holicová: 1. miesto tul, 1. miesto matsogi, najúspešnejšia seniorka
Matej Vlčej: 1. miesto tul, 2. miesto mastogi, 1. miesto silové prerážanie, najúspešnejší senior